DREAMER'S BLOG

Що е то равенство между половете? Ново поколение мъже и жени

Много са нещата, които ме подтикнаха да пиша по темата. Често я обсъждам с близки, приятели и дори полупознати; наскоро гледах проекта на Карбовски „Жени, говорят за мъже“, а накрая когато ви питах „За какво ви се чете в блога?“, получих кратък, но и многозначителен (за мен) отговор, казващ: „Equality“.

Първо ще започна със значението на думата:
1. Само ед. Еднаквост. Равенство на силите.
2. Само ед. Равноправно положение на хората в обществото; равноправие. Равенство, братство, свобода!
3. Спец. В математиката – израз, чиито две страни са равни, с еднаква стойност.

И тъй като вярвам, че за проблемите, човек трябва първо да потърси своя принос, ще продължим с началото на феминизма, където и, смятам, се заражда идеята за равенство (поправете ме ако греша)- https://bit.ly/2S6rOTP– Уикипедия е достатъчна, за да открехне много гледни точки, но основното: включва политически, социални и други движения, които се борят за и акцентират върху свободата и равноправието на жените, женската гледна точка за света и положението като цяло на жените в обществото.

Феминизмът започва като една изключително благородна, пък и необходима кауза. И аз почитам всички жени, които по един или друг начин са подпомогнали да имаме всичкия този избор и свобода днес. Дори, може да се каже, че са постигнали целта си – жените отдавна получиха своето.

Но има нещо, което аз не харесвам и вероятно много от вас ще ме осъдят.

Не харесвам идеята за равноправието. Самата тя е недоизмислена.

Възможно ли е равенство на физическата сила между мъжа и жената, предвид че сме създадени да бъдем различни?

Възможно ли е да започнем да разсъждаваме по един и същи начин, да бъдем еднакво емоционални, еднакво трудоспособни, еднакво устойчиви?

И ако е възможно, ние, жените да започнем да бъдем равни на мъжете – да работим еднакво, да печелим еднакво, да вършим всичко, което в това феминизирано общество продълждаваме да наричаме „мъжка работа“, независимо какви усилия ще ни коства – то, можем ли да се самооплодяваме, например? Сега ще кажете „вече може“ или пък „е, това ли е единствената причина да оставим мъжете да „властват“ над нас“? Ами, е.

И ако е възможно, те, мъжете да започнат да приемат всичката домакинска работа като тяхна, ако започнат да плачат на романтични филми и се грижат изцяло за децата – то, могат ли да износят дете?

Колкото и да не ви се иска, не можем да си сменим ролите. А и знаете ли? За наша радост е да не бъде така!

От цялата тази наша самостоятелност, индивидуалност, желание и НУЖДА да се доказваме пред някого, страдаме само ние, да знаете. И ще продължава да е така.

Откакто започнахме да намираме време само за собственото си его, мъжете започнаха да си скубят веждите по-често от нас, да бъдат безкрайно суетни, чувствителни, въртиопашки, нетрудолюбиви, мързеливи и неспособни да създават семейство. Защото ние се превърнахме в онези, които сами си носят куфарите, които никога не молят за нищо, които всичко си правят сами и нямат нужда от никого. И мъжете спряха да се чувстват необходими, ценени…

Абе, настана си равенство. Такова равенство между половете, че вече еднополовите двойки имат нужда от паради, за да покажат колко е готино да си с такъв като тебе, ама същия. Наречете ме крайна. Може би съм, но ако само един от вас намира смисъл в това, което казвам, съм щастлива.

Аз не искам да бъда равна на мъжа си. Искам аз да бъда себе си, както и той. Харесва ми да не бъда силния пол и да не се справям с всичко сама. Харесва ми да го оставям да бъде мъж, да се грижи за мен и да бъде моето рамо. А той от своя страна с удоволствие винаги ми помага.

И ако смятате, че от вас се „изисква“ да бъдете по-силни – не е така. Само така си мислите. В момента, в който спрете да бъдете такива – ще откриете онова, което търсите. В момента, в който изключите егото, всичко ще тръгне като по вода. В момента, в който разберете, че не винаги вие сте най-важни – ще заживеете спокойно.

Не ми се ще да генерализирам. Има много прекрасни мъже и много прекрасни жени и днес. А и най-важно е да се чувстваме щастливи на мястото, на което се намираме.

Но ако докато четеше това, в съзнанието ти изскочи момент, в който в стремежа си да бъдеш по-силна, си била по-нещастна, значи пътят, който трябва да извървиш е друг. И отсреща ще те очаква правилния човек. И няма да има нужда от обяснения и воюване за територии. Няма да има нужда от маски и рицарски дрехи. Просто всичко ще си бъде на мястото…